_Praca w HAVAC Sp. z o.o.

W HAVAC łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem do zarządzania firmą. Dajemy szansę studentom i absolwentom na rozwój i zdobycie doświadczenia u boku profesjonalistów. W ten sposób udało nam się stworzyć kompetentny, kreatywny i pełen zaangażowania zespół, gotowy na wyzwania

i elastycznie dostosowujący się do wymagań rynku.

 

Od kandydatów oczekujemy chęci pogłębiania wiedzy i wzbogacania swojego doświadczenia, otwartości na pracę w zespole i dzielenia się własnymi doświadczeniami, entuzjazmu, zaangażowania, szacunku do pracy

i współpracowników.

Jeśli chcesz stać się częścią naszego zespołu, skontaktuj się z nami. Do współpracy zapraszamy absolwentów, studentów, a także osoby z doświadczeniem zawodowym.

 

_Kierownik Budowy

Zadania:

 • bieżąca organizacja pracy zespołu budowy i zarządzanie realizowanymi pracami na kontraktach planowanie robót (harmonogramowanie) we współpracy z Kierownikiem Projektu i działem kontrolingu

 • bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót i nadzór prac oraz działania naprawcze

 • koordynowanie pracy podległego zespołu oraz firm Podwykonawczych

 • ocena i monitorowanie szans i ryzyk związanych z budową

 • uczestnictwo w naradach oraz negocjacjach umów podwykonawczych z zakresu: remonty generalne oraz ogólne prace remontowe

Wymagania:​

 • wykształcenie wyższe budowlane       

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, w pełnieniu funkcji kierowniczych na budowie (kierownik robót,kierownik budowy)

 • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych

 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego stanowić będzie atut

 • gotowość do podejmowania podróży służbowych

 

* Miesjce zatrudnienia: Warszawa

_Koordynator Projektu

Zadania:

 • Koordynowanie i nadzorowanie ralizacji zleceń na projektach

 • Pilnowanie pracy ekip instalacyjnych własnych i podwykonawców 

 • Weryfikowanie kompetencji i uprawnień podwykonawców 

 • Analizowanie projektu pod kątem sprzętu oraz zgodności z zakresem prac na obiekcie 

 • Planowanie harmonogramu prac podwykonawcom, kontrola postępu prac i egzekwowanie ich wykonania 

 • Sporządzanie raportów 

 • Raportowanie do klienta 

 • Współpraca z klientem zewnętrznym 

Wymagania:​

 • Wykształcenie wyższe techniczne - najlepiej telekomunikacja, elektroenergetyka 

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku - warunek konieczny 

 • Gotowość do częstych podróży służbowych (bez stałej relokacji) 

 • Doświadczenie przy prowadzeniu projektów w Polsce lub w UE 

 • Orientacja na wynik 

 • Samodzielność 

 • Chęć dalszego rozwoju 

 • Umiejetności komunikacyjne

 

* Miejsce zatrudnienia: Warszawa

 

_Kierownik Robót

Zadania:

 • Minimum wykształcenie średnie budowlane

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracach ogólnobudowlanych

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem budowlanym

 • Biegła znajomość komputera

 • Prawo jazdy kat.B

 • Wysokie zdolności interpersonalne

 • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych

 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Wymagania:​

 • Bieżąca organizacja pracy podległego zespołu budowy, efektywne zarządzanie personelem i robotami w ramach prowadzonego zadania

 • Planowanie robót z zachowaniem przyjętego harmonogramu, zarządzanie harmonogramem we współpracy z Kierownikiem Projektu

 • Kierowanie podległym zespołem własnym i zakontraktowanymi firmami podwykonawczymi

 • Koordynowanie dostaw towarów i usług firm inwestorskich

 • Ocena, monitorowanie i raportowanie szans i ryzyk związanych z  wykonywanym zadaniem

 • Czynne uczestnictwo w naradach budowy i w korespondencji z Inwestorem jeśli to konieczne

 • Nadzór nad jakością wykonywanych robót przez zespół budowy oraz przestrzeganiem zasad BHP na terenie prowadzonych robót

 • Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy i wszystkich dokumentów formalnych wymaganych przez inwestora i przełożonych

* Miesjce zatrudnienia: Warszawa

© Copyright 2019, HAVAC Sp. z o.o.